از قانون های زندگی:
+ با آدما مثل خودشون رفتار کن... با آدما مثل خودشون رفتار کن. دلسوزی و مهربونیه بی جاتو بذار کنار... مردم به اندازه کافی زرنگ و پرو هستن!
+ برای مسائل و اتفاقای ناراحت کننده ای که برات میفته زمان زیادی برای فکر کردن اختصاص نده. حتی گاهی وقت ها هم 10 ثانیه ناراحت بودن برای یه مسئله کافی به نظر میاد! حواست به این قضیه باشه!
و شاد باش.. همین ^_^