خوابم نمیاد.. ‌. بخواب بخواب... لالا لالا... شبیه شب های تابستون میمونه. که خواب سراغم نمیاد. خرس قطبی درونم کجایی پس... آی نید تو اسلیپ... پلیییززز....