عید داره میاد... سال نو... باز فکر میکنم امسال چطور گذشت و چی از سال جدید میخام... باز هدفامو بچینم کنار هم... پارسال این موقع ها حس خوبی نداشتم... سالی که داشتم سال خوبی نبود... افسرده و گوشه گیر بودم... و هیچ ذهنیتی از شروع بهارم نداشتم... امسال ولی اتفاقای خوب کم نبودن... مخصوصا این آخریاش که تو اسفند قشنگ بود.  ع رو دیدم... 😍 عروسی اهمد داداشم بود😍... که برخلاف همه نگرانی هام خیلی خوب بود و خوش گذشت و همه چی عالی بود...  حالا شمارش معکوس شروع شده.... این روزا رو دوست دارم... هوای بهاریه نیمه اسفند به بعد و دوس دارم... 💓

هوم... بهارتون زیبا💓💓